golf

Het Sinterklaasfeest

19-11-2018
Het Sinterklaasfeest met sinterklaascadeautjes wordt op heel veel verschillende manieren gevierd. Sommigen hebben pakjesavond en vieren het op vijf december. Anderen hebben een surprise-avond of vieren het op zes december ’s ochtends vroeg. Maar hoe is het Sinterklaasfeest ontstaan?
Sint-Nicolaas van Myra
Het Sinterklaasfeest is afkomstig van Sint-Nicolaas van Myra, een gelovige die leefde in de derde en vierde eeuw na Christus in Turkije, dat toen Klein-Azië heette. Volgens de legende is Sint-Nicolaas een kindervriend. Zo zou hij drie levenloze jongetjes weer tot leven hebben gewekt.
 
Verering van Sint-Nicolaas
Sinds de dertiende eeuw wordt Sint-Nicolaas in West-Europa vereerd en wordt hij gezien als beschermer van onder andere scholieren, zeelieden en reizigers. Op de dag voor de feestdag werd er uit de kinderen uit de stad een kinderbisschop gekozen met assistenten. Tot de dag van de 'Onnozele kinderen' op 28 december kreeg deze groep voedsel en cadeaus, waaronder schoenen. De overige kinderen kregen geld en een vrije dag op 6 december, de sterfdag van Sint-Nicolaas, om feest te kunnen vieren.
 
De schoen zetten
Op 5 december 1427 werd door armere mensen voor het eerst de schoen gezet in de Utrechte Sint-Nicolaaskerk. De rijken stopten wat op 5 december in de schoenen en een dag later werd de opbrengst verdeeld onder de armen. Vanaf de zestiende eeuw zetten kinderen hun schoen thuis. De schilder Jan Steen legde dit vast in het schilderij het Sint-Nicolaasfeest.
Vaak kregen de kinderen naast een cadeautje snoepgoed in hun schoen, zoals pepernoten en speculaas. Wanneer je een zakje zout of een roe in je schoen vond, betekende dit dat je te oud was voor het sinterklaasfeest.
 
Zichtbaar op straat
Tot halverwege de negentiende eeuw was Sint-Nicolaas een kindervriend die niet zichtbaar was. Tegen 1850 trad hij op in het openbaar in bisschopskleren. Pas later werd hij vergezeld door een helper, Piet, die de rol van de bestraffer op zich nam en de roe vasthield. Tot 1850 kwam Piet niet in de verhalen van Sinterklaas voor.
 
Pakjesavond
Pakjesavond op 5 december werd na de Tweede Wereldoorlog steeds grootser doordat de welvaart in Nederland toenam. De schoen werd bovendien steeds vaker gezet. Sinterklaas veranderde van een magische cadeau-brenger tot een opa-achtige kindervriend. Daarnaast werd Sinterklaas ook meer een familiefeest in plaats van alleen een kinderfeest.
Op pakjesavond worden sinterklaascadeaus vaak gegeven met een gedicht op rijm. Dat gedicht komt dan van de sint. Naast pakjesavond zijn er ook andere manieren om sinterklaas te vieren. Voorbeelden daarvan zijn een surpriseavond of het sSinterklaasdobbelen.
 
De kern van het feest
De belangrijkste gedachte aan het sinterklaasfeest van vandaag de dag komt voort uit de geschiedenis van het feest. Sinterklaas helpt de armen zonder daar iets voor terug te willen. Hij deed het vaak stiekem zonder daar zelf veel aandacht voor te willen krijgen.
Het komt erop neer dat de echte sinterklaasgedachte is dat je iets voor een ander doet en niet altijd ‘neemt’.
  
Wij wensen hen die het sinterklaasfeest zullen gaan vieren een gezellig feest toe.
 

Ouders aan het woord

“Op De Stroom is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen”
- Jordy -