golf

Nieuw project

12-03-2019
Van 11 maart tot aan de meivakantie werken we met de hele school aan het nieuwe project 'Zorgen voor dieren'. We besteden zowel aandacht aan de verzorging van huisdieren als aan het belang van bijvoorbeeld insecten voor de natuur.
Als afsluiting openen we half april op school ons eigen insectenhotel.

Ouders aan het woord

"Op De Stroom leren ze al vroeg hoe creatief na te denken bij de inzet van digitale tools"
- Tim -