Samen met ouders

Een goed contact tussen ouders en de medewerkers van het kindcentrum vinden we erg belangrijk. Samen staan we voor een optimale ontwikkeling van uw kind.
We vinden het ook fijn dat ouders meedenken over de verdere ontwikkeling van het Kindcentrum. We hebben een meedenkgroep die uit een aantal ouders bestaat. Een aantal keren per jaar bespreken we samen de ontwikkelingen op het Kindcentrum.


Op deze pagina vindt u belangrijke informatie voor ouders in kindcentrum De Stroom.


Informatie voor (nieuwe) ouders

Wilt u nader kennismaken met onze school, u bent van harte welkom!De Ouderraad & Medezeggenschapsraad
 
De ouderraad ondersteunt de school bij verschillende activiteiten. Samen met de school organiseert de ouderraad activiteiten als het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de deelname aan de avondvierdaagse. De medezeggenschapsraad 
zorgt er voor dat ouders en leerkrachten mee kunnen beslissen over beleid op de school. Voor belangrijke besluiten die het bestuur van de school wil nemen, moet instemming of advies worden gevraagd aan de medezeggenschapsraad.


Podiumuur
Ongeveer vier keer per jaar organiseren we in  het kindcentrum het podiumuur. De kinderen laten op verschillende manieren aan elkaar zien waar ze in de voorliggende periode aan gewerkt hebben. Ouders zijn van harte welkom bij het podiumuur.