golf

De school

Basisschool De Stroom is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs:  kinderen leren er mét, ván en óver elkaar. Met respect
voor de ander. Als voorbereiding op hun deelname aan de samenleving. Waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als iedereen. 
De openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving.


 
 

Ouders aan het woord

“Op De Stroom leren ze al vroeg hoe creatief na te denken bij de inzet van digitale tools"
- Tim -