golf

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR op De Stroom bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. De directeur heeft een adviserende rol en is (deels) bij de vergaderingen aanwezig.
De leden van de MR:
  • David van Eijk - ouder
  • Corline v/d Velden - ouder
  • Mirjam van Avendonk - leerkracht
  • Marion van Beerendonk - leerkracht
Huishoudelijk reglement MR OBS De Stroom

Jaarverslag 2016-2017

MR verslag 18-10-2016
MR verslag 6-12-2016
MR verslag 24-1-2017

Klik hier om in te loggen

Namens De Stroom zijn David van Eijk en Susanne Verbakel afgevaardigden naar de GMR.

Ouders aan het woord

“Als ouder voel ik me altijd welkom en dat is ook de reden dat ik graag betrokken wil zijn en me graag inzet voor de ouderraad"
- Judith -