golf

Ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging op De Stroom. Zij ondersteunen het team bij tal van activiteiten op het kindcentrum en coördineren de hulp van ouders bij evenementen en (buitenschoolse) activiteiten.

De ouderraad beheert een budget dat gevormd wordt door de vrijwillige ouderbijdrage. Van elke ouder die een kind op de school heeft wordt deze bijdrage gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage per kind voor schooljaar 2018-2019 is € 20,-

Het budget wordt gebruikt om de extra activiteiten financieel te ondersteunen en/of mogelijk te maken.

Ouders aan het woord

“Op De Stroom is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen”
- Jordy -