Verlof aanvragen

Onderstaande richtlijnen gelden voor de basisschool.

Extra vakantie
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakantie? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. 

 
Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als  de directeur hier vooraf toestemming voor geeft. 

Klik hieronder voor meer informatie of voor het verlofformulier

Formulier aanvragen verlof
Informatie vakantieverlof gemeente