golf

Afspraken & Beleid

Op deze pagina vindt u allerlei afspraken, protocollen en beleid die op het kindcentrum van belang zijn.

Peuterspeelzaal

Voor- en naschoolse opvang

Basisschool

Afspraken over hoofdluis
Internetprotocol
Anti-pest protocol
Protocol vervoer en veiligheid
Schoolondersteuningsprofiel

Ouders aan het woord

"Als ouder voel ik me altijd welkom en dat is ook de reden dat ik graag betrokken wil zijn en me graag inzet voor de ouderraad"
- Judith -