golf

Jeelo op De Stroom

06-04-2021
Kindcentrum De Stroom kiest voor betekenisvol onderwijs en biedt de leerstof aan door middel van projecten. De Stroom is een Jeelo-school. In dit blog leggen we uit waarom Jeelo zo goed past bij wat wij belangrijk vinden.
De Jeelo-community is een samenwerkingsverband van scholen, experts, bedrijven en instanties. De community ontstond in 2008, toen enkele scholen en besturen besloten om zelf de regie terug in handen te nemen. Om zo onderwijs te kunnen bieden dat leerlingen voorbereidt op de toekomst.
Maatschappij
Leren van pagina naar pagina. Jaren met een boek doen. Zo was het. Je kunt een boek wel digitaal maken, maar dat verandert de inhoud niet. Daar is meer voor nodig. De deuren van de school moeten open. De maatschappij moet de klas in en de klas moet de maatschappij in. Leerlingen moeten zien en voelen wat er speelt. Betrokken raken bij de leefomgeving van mens, dier en plant. Uitgedaagd worden om te zorgen voor jezelf, anderen en onze planeet op een veilige, betrouwbare en duurzame manier. Te beginnen in je directe leefomgeving. Dat motiveert.
 
Competenties en vaardigheden
Klaar met leren na je schoolloopbaan. Opgeleid worden voor een bepaald beroep. Zo was het. Maar de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Kinderen leren nu voor een beroep of vak dat nog helemaal niet bestaat. We moeten ons continu ontwikkelen. Kritisch denken, creatief zijn en elkaars talenten benutten, daarmee komen we samen verder. Leerlingen moeten leren samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, presenteren en bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten. Dit bereik je door samen te werken in projecten. Leerlingen leren met hulp van alle 'leraren' die de omgeving te bieden heeft. Kennis wordt gedeeld en ervaringen worden opgedaan. Zo bereidt de leerling zich voor op zijn toekomst.
 
Eigenaarschap voor de leerling
Leerkrachten bepalen wat een leerling leert. Wat goed voor hem is. Zo was het. Maar kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de leerling continu zicht heeft op wat hij kan, wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren. Dat bereik je alleen door leerdoelen ook voor de leerling inzichtelijk te maken, zodat de leerling een eigen leerroute kan uitstippelen. Aan de hand van tools waaruit de leerling kan kiezen om de leerdoelen te behalen in eigen tempo op een wijze die past bij zijn leerstijl. Geholpen door leraren die hem daarbij begeleiden. Zo heeft de leerling zelf regie.
 
Uitdagingen
Jeelo wil elk kind uitdagen passend bij zijn ontwikkeling en gericht op zijn toekomst. Daarom heeft Jeelo zes uitdagingen geformuleerd waarop het onderwijsconcept Jeelo is gebaseerd:
 
 1. Ontwikkel jezelf → Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling.
 2. Neem zelf verantwoordelijkheid → Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn en de welvaart van zichzelf.
 3. Wees maatschappelijk betrokken → Leerlingen voelen zich betrokken bij het welzijn en de welvaart van iedereen.
 4. Gedraag je ecosysteembewust → Leerlingen voelen zich betrokken bij het behoud van onze planeet.
 5. Wees informatiedeskundig → Leerlingen voelen zich betrokken bij het zorgvuldig gebruik van informatiestromen.
 6. Werk duurzaam samen → Leerlingen voelen zich betrokken bij duurzame organisaties.
 
Jeelo berust op 3 pijlers:
 1. Samen leven voor betrokkenheid
 2. Samen werken voor competenties
 3. Zelfstandig leren voor individueel leren leren
De pijler Samen leven is voorwaardelijk voor de pijlers 'Samen werken' en 'Zelfstandig leren'. Alleen als een leerling betrokken is bij zijn leren zal hij goed kunnen samen werken en zelfstandig leren. De pijler 'Samen leven' is dan ook de eerste pijler die het team moet bevorderen. Vervolgens is de pijler 'Samen werken' van belang. Alleen als leerlingen elkaars talenten benutten, komen ze samen tot een goed projectresultaat. Tot slot is de pijler 'Zelfstandig leren' belangrijk om elke leerling zijn leerdoelen te laten bereiken.
 
Jeelo werkt projectmatig.
Dit doet recht aan de 3 pijlers van Jeelo.
 1. Bij projectmatig werken weet de leerling waarvoor hij het doet. De leerling moet altijd rekening houden met de context van het project. Wie hebben allemaal te maken met het project? Op wie en wat is het van invloed? Dit is de eerste pijler: Samen leven. De leerling overlegt met zijn leerkracht: Welk projectresultaat ga ik leveren? Aan welke eisen moet ik voldoen? Waarom is dat belangrijk? Wat kan ik daar later mee?
 2. Bij projectmatig werken doet de leerling het niet alleen. De leerlingen moeten elkaars talenten en competenties benutten om te komen tot een goed eindresultaat. Dit is de tweede pijler: Samen werken. De leerling overlegt met zijn leerkracht: Aan welke kennis- en competentiedoelen ga ik werken? En met wie werk ik samen? Met wie bereik ik deze doelen samen?
 3. Bij projectmatig werken is de leerling (op onderdelen) zelf verantwoordelijk. De leerling moet zaken zelf systematisch uitzoeken, oplossen en/of uitvoeren. Dit is de derde pijler: Zelfstandig leren. De leerling overlegt met zijn leerkracht: Hoe ga ik het doel bereiken? Welke strategieën en middelen kan ik daarvoor inzetten?

Ouders aan het woord

"Op De Stroom is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen"
- Jordy -