Schooltijden

De school werkt met een continurooster. Alle leerlingen lunchen tussen de middag op school. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.

Unit onderbouw - groep 1 t/m 4
 
Unit bovenbouw - groep 5 t/m 8