golf

De Schoolgids

Elke school is verplicht om elk schooljaar een schoolgids uit te brengen en beschikbaar te stellen aan alle ouders. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent, omdat de schoolgids wordt gezien als beleidsdocument van de school.
De schoolgids 2019-2020 vindt u hier.

Ouders aan het woord

"Op De Stroom leren ze al vroeg hoe creatief na te denken bij de inzet van digitale tools"
- Tim -