golf

De Schoolgids

Elke school is verplicht om elk schooljaar een schoolgids uit te brengen en beschikbaar te stellen aan alle ouders. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent, omdat de schoolgids wordt gezien als beleidsdocument van de school.
De schoolgids 2020-2021 vindt u hier.

Ouders aan het woord

"Er wordt in goed overleg rekening gehouden met de dingen die je als ouder belangrijk vindt"
- Eefje -