golf

Openingstijden

Opvang
Het kindcentrum is elke werkdag open van 7.30 uur tot 18.30 uur. Alleen op nationale feestdagen is het kindcentrum gesloten.
De buitenschoolse opvang (BSO) is geopend van 7.30 tot 8.30 uur en van 14.30 tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag is de BSO open vanaf 12.30 uur.
De peuteropvang heeft dezelfde tijden als de groepen in unit onderbouw.

School
De school werkt met een continurooster. Alle leerlingen lunchen tussen de middag op school. Leerkrachten houden samen met ouders toezicht. 
Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden. Tijdens de ochtendpauze zijn alle leerkrachten buiten met de kinderen.

Unit onderbouw - peuteropvang & groep 1 t/m 4Unit bovenbouw - groep 5 t/m 8

Ouders aan het woord

"Goede school vol in ontwikkeling. Nieuwste vorm van onderwijs echt een school voor de toekomst"
- Dennis -