golf

Overzicht nieuws : van het kindcentrum

01-01-2018
| Sinds enkele weken is de nieuwe website online.

Ouders aan het woord

“Als vader van een kind met ADHD voel ik mij gesteund door de leerkrachten die actief meedenken in oplossingen in plaats van problemen”
- David -