Buitenschoolse opvang


Op het kindcentrum is een hele gezellige voor- en naschoolse opvang beschikbaar. Elke dag kun je er terecht vanaf 7.30 uur maar je kunt ook  opvang afnemen vanaf 8.00 uur. 
Tijdens vakanties en studiedagen is deze opvang de hele dag open van 7.30 uur tot 18.30 uur. Alleen op nationale feestdagen is de opvang gesloten.