Contact

 
Kindcentrum De Stroom
Rijnlaan 103
5704 HZ  Helmond -Brouwhuis
T    0492 - 592727
E    infodestroom@obsh.nl


Voor informatie over:
- Voor- en naschoolse opvang, 
- Peuterspeelzaal,
- Kosten en tarieven 
Kunt u bellen of e-mailen via:

T    0492 -  792431  /  06 - 43622759
E    stroom@kindcentrumlela.nl

W    www.kindcentrumlela.nl