golf

Groepen in het kindcentrum

Hieronder kunt u informatie vinden over de verschillende groepen in het kindcentrum. Op sommige groepen kunt u klikken zodat u meer informatie krijgt. 

Unit onderbouw
peutergroep
groep 1-2
groep 3-4

Unit bovenbouw
groep 5-6
groep 7-8

Hi/Levelgroep
Buitenschoolse opvang
Kinderraad

Ouders aan het woord

"Op De Stroom leren ze al vroeg hoe creatief na te denken bij de inzet van digitale tools"
- Tim -