golf

Afspraken & Beleid

Op deze pagina vindt u allerlei afspraken, protocollen en beleid die op het kindcentrum van belang zijn.

Peuterspeelzaal

Voor- en naschoolse opvang

Basisschool

Afspraken over hoofdluis
Internetprotocol
Anti-pest protocol
Protocol vervoer en veiligheid
Schoolondersteuningsprofiel
Klachtencommissie

Ouders aan het woord

"Op De Stroom leren ze al vroeg hoe creatief na te denken bij de inzet van digitale tools"
- Tim -