golf

De Kinderraad

Op De Stroom is een kinderraad bestaande uit kinderen van unit bovenbouw. Zij hebben een aantal keren per schooljaar overleg met juf Geja. 
We bespreken allerlei zaken die met het kindcentrum te maken hebben. Voorbeelden zijn:
  • Het spelen op de speelplaats en spelen in de wijk.
  • Hoe we omgaan met elkaar.
  • Iets organiseren voor het goede doel
  • Verkeer rondom de school.
  • Wat kunnen we op school nog beter doen en waar moeten we meer aandacht voor hebben?
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt waarin staat wat we afgesproken hebben.

De kinderraad 2021-2022
 

Ouders aan het woord

"Op De Stroom leren ze al vroeg hoe creatief na te denken bij de inzet van digitale tools"
- Tim -