golf

Verlof aanvragen

Onderstaande richtlijnen gelden voor de basisschool.

Extra vakantie
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door de aard van uw werk geen vrij krijgen tijdens de schoolvakantie? Dan kunt u één keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Zorg dat uw aanvraag tijdig in het bezit is van de directeur.
 
Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als  de directeur hier vooraf toestemming voor geeft. 

Klik hieronder voor meer informatie of voor het verlofformulier
Formulier aanvragen verlof
Informatie vakantieverlof gemeente

Ouders aan het woord

"Er wordt in goed overleg rekening gehouden met de dingen die je als ouder belangrijk vindt"
- Eefje -