golf

Brabants Verkeers Label

Openbaar kindcentrum De Stroom is BVL-school.
Het is van groot belang dat kinderen leren om veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Meer informatie over het label klik hier.


Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast is er een coördinator en een verkeersouders  betrokken bij de verkeerseducatie. Meer informatie? Klik hier.
In verband met de verkeersveiligheid van onze kinderen hebben we een vervoersprotocol opgesteld. Wilt u lezen wat onze afspraken zijn dan kunt u die hier lezen.

 

Ouders aan het woord

"Als vader van een kind met ADHD voel ik mij gesteund door de leerkrachten die actief meedenken in oplossingen in plaats van problemen"
- David -