golf

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR op De Stroom bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. De directeur heeft een adviserende rol en is (deels) bij de vergaderingen aanwezig.
De leden van de MR:
  • David van Eijk - ouder
  • Dennis van de Bosch - ouder
  • Marion van Beerendonk - leerkracht (secretaris)
  • Gerlinde van Rijt - leerkracht
De notulen van de vergadering, het huishoudelijk reglement en het jaarverslag zijn op te vragen bij de secretaris van de MR, Marion van Beerendonk.

Namens De Stroom zijn David van Eijk en Berry van de Geijn afgevaardigden naar de GMR.

Ouders aan het woord

"Er wordt in goed overleg rekening gehouden met de dingen die je als ouder belangrijk vindt"
- Eefje -