golf

Contact / meer informatie

Kindcentrum De Stroom

Rijnlaan 103
5704 HZ  Helmond-Brouwhuis
T    0492 - 592727
E    infodestroom@obsh.nl

 
Meer informatie:
Voor meer informatie over voor- en naschoolse opvang, flexibele peuteropvang en tarieven, kunt u bellen of e-mailen:
T    06 - 24406120
E    administratie@kaat-kinderopvang.nl
W    www.kaat-kinderopvang.nl

Ouders aan het woord

"Als vader van een kind met ADHD voel ik mij gesteund door de leerkrachten die actief meedenken in oplossingen in plaats van problemen"
- David -